Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetSecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou sekundu a milisekundu.
Syntaxe:
SetSecond(second As Long, [milli As Long]) As Object
Volání:
PmDateObject.SetSecond(second [, milli]);
Parametry:
second(Long) sekunda. Číslo v rozsahu 0-59.
milli[nepovinné] (Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice