Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetHour - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Hodina dne (celé číslo 0-23).
Syntaxe:
GetHour As Integer
Volání:
var n = PmDateObject.GetHour();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice