Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetMillisecond - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou milisekundu.
Syntaxe:
SetMillisecond(milli As Long) As Object
Volání:
PmDateObject.SetMillisecond(milli);
Parametry:
milli(Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice