Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetHour - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Nastaví objekt PmDateObject na zadanou hodinu, minutu, sekundu a milisekundu.
Syntaxe:
SetHour(hour As Integer, [minute As Long], [second As Long], [milli As Long]) As Object
Volání:
PmDateObject.SetHour(hour[, minute, second, milli]);
Parametry:
hour(Integer) hodina. Číslo v rozsahu 0-23.
minute[nepovinné] (Long) minuta. Číslo v rozsahu 0-59.
second[nepovinné] (Long) sekunda. Číslo v rozsahu 0-59.
milli[nepovinné] (Long) milisekunda. Číslo v rozsahu 0-999.
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice