Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetMinute - metoda objektu PmDateObject

Popis:
Vrací celé číslo (0-59) reprezentující minutu v hodině.
Syntaxe:
GetMinute As Integer
Volání:
var n = PmDateObject.GetMinute();
Poznámka:
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice