Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "FTP přenos souborů (ActiveX)"

Obraz s metodami pro FTP přenos souborů odesílání/download.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Komunikace / Protokoly a jiné komunikace / FTP komunikační protokol".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaFolder nebo PmaRoot.

- Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaPanel obsahující metody FTPdownload a FTPsend. Ty mají parametry sDir, sLocalFile, sRemoteFile. Okno obsahuje objekty PmgWEdit určené pro zadání adresy složky obsahující požadované soubory na FTP serveru, adresu s názvem souboru na lokálním disku a název cílového uloženého souboru. Dále objekty PmgButton, které v události onButtonUp předají metodám FTPdownload nebo FTPsend zadané hodnoty a ty příslušný soubor stáhnou nebo odešlou na FTP server.
- Tato předkonfigurace předpokládá použití externího ActiveX objektu. Tento objekt je k dispozici na vyžádání: Pavel KLIMÍČEK.
- V okně vyvolaném před vznikem objektu je nutno zadat údaje nezbytné pro konfiguraci spojení na FTP server.
- Předkonfigurace obrazu (objekt typu PmaPanel) je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno povolit objekt typu PmaPanel pro Web (v kartě "Web server").


Použitá technologie se spouští v synchronním režimu, proto bude vhodné aby v reálné aplikaci systému PROMOTIC byly metody pro přenos souborů byly volány z objektu PmaSequencer.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "FtpTransfer"
Typ FTP přenosu
0 = sending/download (přednastaveno) - umožňuje stahovát i přenášet soubory na/z FTP server
1 = only sending - umožňuje pouze přenášet soubory na FTP server
2 = only download - umožňuje pouze stahovat soubory z FTP serveru
Adresa FTP serveruURL adresa, například v podobě www.ftpserver.com.
Uživatelská identifikace na FTP serveruNázev FTP uživatele
Heslo na FTP serveruHeslo FTP uživatele

Historie:
Pm8.00.01: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.