Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onTick - událost objektu PmTimer

Popis:
Událost je vyvolána po každém tiknutí časovače (po uplynutí definované periody).
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Protože tato událost nepotřebuje dodatečné informace, není zde parametr pEvent využit.

Příklad:
Po každém tiknutí časovače se o 1 zvýší hodnota proměnné "Teplota3" v objektu /Data1 (typu PmData).
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oVar
Set oVar = pMe.Pm("/Data1/#vars/Teplota3")
oVar.Value = oVar.Value + 1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice