Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StartEx - metoda objektu PmTimer

Popis:
Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou
Syntaxe:
StartEx(fPeriod As Single, nCounter As Long)
Volání:
oTimer.StartEx fPeriod, nCounter
Parametry:
fPeriod(Single) Nová perioda časovače v sekundách nebo příznak, že se má použít současná perioda časovače.
fPeriod > 0 - Hodnota větší než 0 znamená novou hodnotu periody časovače v sekundách. Hodnota parametru se přenese do vlastnosti Period.
fPeriod = -1 - Perioda časovače zůstane beze změny. Vlastnost Period se nezmění.
nCounter(Long) Počet následných spuštění časovače. Hodnota parametru se přenese do vlastnosti Counter.
nCounter > 0 - Hodnota větší než 0 znamená počet následných spuštění časovače. Každé spuštění časovače sníží automaticky hodnotu čítače o 1.
nCounter = 0 - Už nedojde ke spuštění časovače
nCounter = -1 - Počet spuštění časovače je neomezen
Poznámka:

Zavolání této metody je shodné s nastavením: Enabled na true, Period na hodnotu parametru fPeriod a Counter na hodnotu parametru nCounter.

Po proběhnutí určeného počtu spuštění se časovač zastaví a Enabled bude false, Period zůstane nezměněna na hodnotě parametru fPeriod a Counter bude 0.

Pro obecnější časové řízení je lepší použít objekt PmSequencer.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice