Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastTick - vlastnost objektu PmTimer

Popis:
Čas posledního spuštění události onTick.
Syntaxe:
LastTick As Date
Volání:
t = oTimer.LastTick
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Pokud časovač od startu aplikace ještě ani jednou nespustil událost onTick, pak vlastnost vrací čas s hodnotou 0. Čas posledního spuštění a perioda časovače určuje i čas příštího spuštění.
Viz také:
Příklad:
Výpočet času příštího spuštění z času posledního spuštění a periody časovače (za předpokladu, že je časovač povolen a už byl alespoň jednou spuštěn).
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oTimer, tNextTick
Set oTimer = pMe.Pm("/TestTimer")
tNextTick = oTimer.LastTick + oTimer.Period / 86400
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice