Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Časovač - záložka objektu PmTimer

Popis:
Záložka slouží k definici periody a způsobu spuštění časovače
Konfigurační položky:
Časovač povolen po startuPokud je zatrženo, pak je časovač povolen a tiká.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Enabled.

Perioda [s]Perioda v sekundách. Událost onTick tohoto objektu je vyvolána vždy po uplynutí této periody.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Period.

Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Single, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu protože se tím zatěžuje celá aplikace.

Od startu aplikacePokud je zatrženo, pak je periodické spouštění algoritmu prováděno od startu aplikace bez ohledu na denní čas.
Vzhledem k času [hh:mm:ss] Zadání denního času, od kterého začne periodické spouštění algoritmu. Není však nutné čekat na to až nastane tento čas, časovač je spuštěn v prvním možném násobku definované periody.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice