Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Enabled - vlastnost objektu PmTimer

Popis:
Povolení/zákaz časovače.
Syntaxe:
Enabled As Boolean
Volání:
b = oTimer.Enabled
Hodnoty:
true - časovač je funkční, je tedy vyvolávána událost onTick tohoto objektu
false - událost není vyvolávána
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Časovač povolen po startu" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice