Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Counter - vlastnost objektu PmTimer

Popis:
Čítač, umožňující omezit počet následných spuštění časovače.
Syntaxe:
Counter As Long
Volání:
n = oTimer.Counter
Hodnoty:
Counter > 0 - Hodnota větší než 0 znamená počet následných spuštění časovače. Každé spuštění časovače sníží automaticky hodnotu čítače o 1.
Counter = 0 - Hodnota rovna 0 znamená, že už nedojde ke spuštění časovače.
Counter = -1 - Hodnota rovna -1 znamená, že počet spuštění časovače je neomezen (přednastaveno).
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Omezený počet spuštění časovače lze také vyvolat metodou StartEx se zadaným parametrem nCounter.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice