Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Period - vlastnost objektu PmTimer

Popis:
Perioda časovače v sekundách.
Syntaxe:
Period As Single
Volání:
n = oTimer.Period
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda [s]" tohoto objektu. Je to čas, za který bude vyvolána událost onTick tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice