Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Period - vlastnost objektu PmTimer

Popis:
Perioda časovače v sekundách.
Syntaxe:
Period As Single
Volání:
n = oTimer.Period
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda [s]" tohoto objektu.

Je to čas, za který bude vyvolána událost onTick tohoto objektu.

 
Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Single, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu protože se tím zatěžuje celá aplikace.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice