Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmTimer (Časovač)

Popis:
Objekt hlídá uplynutí časové periody. S danou periodou je vyvolána událost onTick tohoto objektu. Objekt je zejména vhodný pro periodické provádění scriptu nebo provádění skriptu v zadaném denním čase. Lze provádět i větší funkčnosti, jako například opožděné provádení skriptu (Viz metoda: StartEx). Obecnější způsoby časového řízení je však lépe provádět objektem PmSequencer.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.
 
Periody vyvolávání události onTick lze průběžně měnit (Viz vlastnost: Period) nebo průběžně zakazovat (Viz vlastnost: Enabled).

Perioda se zadává v sekundách, ale protože je typu Single, lze zadat i časovou jednotku menší než 1 sekunda. Objekt je napojen na čas počítače, který "tiká" s maximální periodou 10 ms (tzn. 0.01 sekunda). Tak krátké periody však prakticky v objektu nelze použít. Je také doporučeno nenastavovat zbytečně malou hodnotu protože se tím zatěžuje celá aplikace.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Counter Čítač omezující počet spuštění
Emulate Emulace tiknutí
Enabled Povolení/zákaz časovače
LastTick Čas posledního spuštění události onTick
Period Perioda časovače v sekundách
StartEx Aktivace časovače se zadaným počtem spuštění a periodou
Události:
onTick Vyvolá se po každém tiknutí časovače
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Časovač Definování podmínek pro spuštění periodického procesu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice