Update cookies preferences
Promotic

onItemRequest - událost objektu PmfTree

Popis:
Událost je vyvolána při požadavku na vytvoření podpoložek u dynamické položky stromu.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf objekt ve kterém událost vznikla.
ev.Item(Object) Položka stromu (objekt PmfTreeItem), u které vznikl požadavek na vytvoření podpoložek.
Poznámka:
Tato událost je funkční pouze pro jazyk JavaScript.
Událost je vyvolána pokud u dynamické položky stromu (viz RequestType) dojde k rozbalení pomocí myši, klávesnice, nebo v důsledku volání metod GetItem a SetExpanded.
Tato událost není vyvolána pokud k rozbalení dynamické položky stromu dojde v důsledku volání metod SetSel nebo SetVisible.
Příklad:
Vytvoří objekt PmfTree (např. v události onFormLoad objektu PmgForm).
Funkce se zaregistruje do události onItemRequest.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onTreeItemRequest(ev)
{
// Pokud dynamická položka stromu nebyla naplněna, pak metoda GetItemCount vrací hodnotu -1.
if (ev.Item.GetItemCount() < 0)
{
ev.Item.CreateItem("subitem", null, "RequestType:1;");
Pm.Debug("PmfTree.onItemRequest, tree item id = " + ev.Item.Id);
}
}

var oForm = pMe.Form;
var oTree = oForm.CreateItem("tree", "id_tree1");
var oRoot = oTree.TreeRoot;
oRoot.CreateItem("item1", null, "RequestType:1;");
oRoot.CreateItem("item2", null, "RequestType:1;");
// ... další nastavení stromu

oTree.AddEvent("onItemRequest", "treeitemrequest", onTreeItemRequest);
© MICROSYS, spol. s r.o.