Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TicksColor - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Barva popisků hlavních dílků (těch delších) stupnice (u těchto dílků jsou popisky).
Syntaxe:
TicksColor As String
Volání:
oScale.TicksColor = "#00ff00" 'nastavení barvy jako RGB String
sColor = oScale.TicksColor 'v sColor je RGB String ve tvaru "#RRGGBB"
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva čárek" tohoto objektu.

Vlastnost vrací/nastavuje RGB String ve tvaru "#RRGGBB".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice