Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ zarovnání levého/dolního okraje stupnice.
Syntaxe:
AlignType As Long
Volání:
oScale.AlignType = n
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - Žádné zarovnání
1 - Zarovnání na násobek absolutní hodnoty. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota (buď reálné číslo v případě hodnotové stupnice nebo čas typu Date v případě časové stupnice), jejíž násobek se má nacházet na levém/dolním okraji stupnice.

V případě hodnotové osy (Y-ové) je v AlignValue reálné číslo. Například 10 ve vlastnosti AlignValue znamená, že dolní okraj stupnice bude na nějakém násobku hodnoty 10 (např. ...,-10,0,10,20,30,...) ale ne například na hodnotě 4.5

V případě časové osy je v AlignValue reálné číslo odpovídající absolutnímu času ve dnech. Například hodnota 1/24 ve vlastnosti AlignValue znamená, že levý okraj stupnice bude na nějakém násobku hodnoty 1 hodiny, (např. 00:00:00, 01:00:00, 02:00:00, 03:00:00, atd.).

2 - Zarovnání na násobek vzdálenosti dvou hlavních dílků stupnice. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota násobku vzdálenosti dvou hlavních dílků stupnice (např. 1.0 je celá vzdálenost dvou hl. dílků, 0.5 je polovina vzdálenosti). Na násobku takto vypočtené hodnoty bude levý/dolní okraj stupnice.
3 - Zarovnání na násobek vzdálenosti dvou vedlejších (těch kratších) dílků stupnice. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota násobku vzdálenosti dvou vedlejších dílků stupnice (např. 1.0 je celá vzdálenost dvou vedl. dílků, 0.5 je polovina vzdálenosti). Na násobku takto vypočtené hodnoty bude levý/dolní okraj stupnice.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ zarovnání" tohoto objektu.

Určuje, na kterých hodnotách stupnice bude levý nebo dolní okraj stupnice. Například lze definovat, že levý okraj časové osy má být zarovnán na nějakou hodnotu, která je násobkem 1 minuty. Pro zarovnání hlavních dílků stupnice viz vlastnost tvTicks.AlignType.

Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává jenom z důvodu kompatability.

Příklad:
Viz příklady v metodě AlignValue.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice