Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderFormatType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ formátu popisků okrajů stupnice (např. u časové osy je to hodnota u levého okraje a hodnota u pravého okraje).
Syntaxe:
LabelBorderFormatType As Long
Volání:
oScale.LabelBorderFormatType = n
Hodnoty:
0 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = číslo. Určuje počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin. Automatický mód, popisek bude zobrazován tak, aby byl zobrazen s dostatečnou přesností s ohledem na rozsah stupnice (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = číslo. Určuje počet desetinných míst.

Přednastaveno pro hodnotovou stupnici.

10 - LabelBorderFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat = string. Určuje formátovací předpis.

Přednastaveno pro časovou stupnici.

Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Formát popisků okrajů" tohoto objektu.
 
Hodnoty 0 a 1 lze použít jen:
- pro časovou stupnici, pokud je nastaveno TrendsView.TimeType = 1 (tzn. časová stupnice je numerická).
Příklad:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelBorderFormat
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice