Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderFormatType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typy zadávání formátu popisků okrajů stupnice (např. u časové osy je to hodnota u levého okraje a hodnota u pravého okraje). Pro nastavení formátu popisků okrajů je potřeba nastavit vlastnost LabelBorderFormatType a LabelBorderFormat. Počáteční hodnota u hodnotové stupnice je 1 (zadání počtem desetinných míst), u časové stupnice 10 (zadání string formátem).
Syntaxe:
LabelBorderFormatType As Long
Volání:
oScale.LabelBorderFormatType = n
Hodnoty:
0 - LabelFormat nebo tvTrend.LabelBorderFormat znamená počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin. Automatický mód, popisek bude zobrazován tak, aby byl zobrazen s dostatečnou přesností s ohledem na rozsah stupnice (ValueMax - ValueMin).
1 - LabelBorderFormat udává numericky počet desetinných míst.
10 - LabelBorderFormat udává formátovací předpis.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Formát popisků okrajů" tohoto objektu.
Příklad:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelBorderFormat
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice