Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvScale - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt tvScale
 

Objekt představující stupnici. Prohlížeč obsahuje dva objekty typu tvScale. Jeden představuje stupnici časové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.ScaleTime. Druhý představuje stupnici hodnotové osy a je přístupný pomocí vlastnosti TrendsView.ScaleValue. Počet hlavních dílků stupnice a jejich rozložení vůči hodnotám je určeno v objektu tvTicks, jenž je vlastněn objektem tvScale a zpřístupněn vlastností Ticks.

Pravý/levý čas časové stupnice je zpřístupněn vlastnostmi TrendsView.TimeMax / TrendsView.TimeMin, maximální/minimální hodnota hodnotové stupnice je zpřístupněna vlastnostmi tvTrend.ValueMax / tvTrend.ValueMin (viz TrendsView.TrendActive).

Objekt se používá jen pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Nastavení vlastností stupnice časové a hodnotové.
Dim oScaleTime, oScaleValue
Set oScaleTime = oTView.ScaleTime
Set oScaleValue = oTView.ScaleValue
oScaleTime.Location = 1
oScaleTime.LabelColor = "#0000ff" 'nastavení barvy jako RGB String
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S"
oScaleTime.LabelFont.Bold = true
oScaleTime.LabelFont.Size = 11
oScaleTime.LabelFont.Name = "MS Sans Serif"
oScaleTime.TicksColor = "#0000ff"
oScaleTime.MinorTicksColor = "#0000ff"
oScaleTime.LabelBorderVisible = true
oScaleTime.LabelBorderColor = "#0000ff"
oScaleValue.Location = 1
oScaleValue.LabelColor = "#0000ff"
oScaleValue.LabelFormat = 2
oScaleValue.LabelFont.Bold = true
oScaleValue.TicksColor = "#0000ff"
oScaleValue.MinorTicksColor = "#0000ff"
oScaleValue.LabelBorderVisible = true
oScaleValue.LabelBorderColor = "#0000ff"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice