Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AlignValue - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Hodnota zarovnání levého/dolního okraje stupnice.
Syntaxe:
AlignValue As Variant
Volání:
oScale.AlignValue = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota zarovnání" tohoto objektu.

Význam této hodnoty závisí na nastavení vlastnosti AlignType. Pro zarovnání hlavních dílků stupnice viz vlastnost tvTicks.AlignValue.

Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává jenom z důvodu kompatability.

Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Acx;
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.AlignType = 10;  //zarovnání na násobek velikosti hlavního dílku
oScaleTime.AlignValue = 1.0;  //levý okraj časové osy bude vždy zarovnán na hlavní dílek stupnice

oScaleValue.AlignType = 1;  //zarovnání na násobek absolutní hodnoty
oScaleValue.AlignValue = 10;  //dolní okraj hodnotové osy bude vždy zarovnán na násobek hodnoty 10
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice