Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Location - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ umístění stupnice hodnotové/časové.
Syntaxe:
Location As Long
Volání:
oScale.Location = n
Hodnoty:
0 - není vykreslena
1 - je vykreslena vlevo/dole
2 - je vykreslena vpravo/nahoře
3 - je vykreslena na obou stranách
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Umístění" tohoto objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice