Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderFont - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Písmo okrajů stupnice. Vlastnost vrací objekt ObjectFont. Zápisem do jeho vlastností lze změnit vzhled písma.
Syntaxe:
LabelBorderFont As Object
Volání:
Set oFont = oScale.LabelBorderFont
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Písmo popisků okrajů stupnice" tohoto objektu.
Příklad:
Dim oFont
Set oFont = oTView.ScaleTime.LabelBorderFont
oFont.Size = 8
oFont.Bold = true
oFont.Italic = true
oFont.Name = "MS Sans Serif"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice