Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LabelBorderVisible - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Viditelnost popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
LabelBorderVisible As Boolean
Volání:
oScale.LabelBorderVisible = b
Hodnoty:
true - popisky jsou viditelné
false - popisky nejsou viditelné
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Popisky okrajů stupnice viditelné" tohoto objektu.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice