Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk dwustanowy"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk dwustanowy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przycisk / Przycisk dwustanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas zawiera zmienne title0, title1, mode, push oraz state. Zmienna title0 oraz title0 są przeznaczone dla tekstu wyświetlanego w przycisku w stanie 0 lub 1. Zmienna mode oraz push są zmiennymi systemowymi i wpływają na jego wygląd. zmienna state wyświetla stan bieżący 0 lub 1.

W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp w karcie "Metody" Pmg obiektu jest przeznaczona do wytworzenia akcji, która będzie powiązana z przełączeniem przycisku pomiędzy stanami 0 lub 1.

Na początku skryptu w karcie "Draw" znajdują się zmienne, którymi można wpłynąc na kolor przycisku oraz tekstu, wielkość tekstu lub obrzeża obiektu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Typ obwódki i cieniowanieUstawi typ obwódki i cieniowanie obiektu graficznego.
szeroka obwódka 3D, cieniowanie
cienka obwódka 3D, bez cieniowania
cienka prosta obwódka, bez cieniowania
Tekst przycisku w stanie 0Tekst zapisany do zmiennej. title0
Tekst przycisku w stanie 1Tekst zapisany do zmiennej. title1
Dialog dla potwierdzenie zmiany stanuDialog potwierdzający przed wykonaniem akcji.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.