Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk dwustanowy z ikoną"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk dwustanowy.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Przycisk / Przycisk dwustanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas zawiera zmienne title0, title1, mode, push oraz state. Zmienna title0 oraz title0 są przeznaczone dla tekstu wyświetlanego w przycisku w stanie 0 lub 1. Zmienna mode oraz push są zmiennymi systemowymi i wpływają na jego wygląd. zmienna state wyświetla aktualny stan 0 lub 1.

W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp w karcie "Metody" Pmg obiektu jest przeznaczona do wytworzenia akcji, która będzie powiązana z przełączeniem przycisku pomiędzy stanami 0 lub 1.

Na początku skryptu w karcie "Draw" znajdują się zmienne, którymi można wpłynąc na kolor przycisku oraz tekstu, wielkość tekstu lub obrzeża obiektu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Położenie obrazka (tekstu) w przyciskuPołożenie obrazka oraz tekstu w przycisku.
Cała powierzchnia (bez tekstu)
U góry (tekst wyśrodkowany u dołu)
Po lewej (tekst za obrazkiem po lewej)
Po lewej (tekst wyśrodkowany wprawo)
Po lewej (tekst do prawej krawędzi)
Po prawej (tekst do prawej krawędzi)
Po prawej (tekst wyśrodkowany wlewo)
Po prawej (tekst do obrazka po prawej)
Kolor tekstuKolor tekstu
Kolor tłaKolor tła obrazka
Tekst przycisku w stanie 0Tekst zapisany do zmiennej.
Kolor obrazkaUstawienie koloru obrazka. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej imgColor obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Rotacja obrazkaRotacja obrazka w stopniach (45, 90, 180, ...). Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotateAngle obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Przewrócić obrazekOkreśla, czy obraze ma zostać obrócony względem pionowej osi.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Nie
Tak
StanStan urządzenia lub komponentu, np. stan przełącznika. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej state obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Obrót części ruchomejKąt obrotu ruchomej części, np. śmigła lub klapy (0 - 360°). Dla niektórych obrazków konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotate obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Wybieranie ikonyOtworzy okno do wyboru obrazka
PodglądPodgląd obrazka
Tekst przycisku w stanie 1Tekst zapisany do zmiennej.
Kolor obrazkaUstawienie koloru obrazka. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej imgColor obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Rotacja obrazkaRotacja obrazka w stopniach (45, 90, 180, ...). Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotateAngle obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Przewrócić obrazekOkreśla, czy obraze ma zostać obrócony względem pionowej osi.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Nie
Tak
StanStan urządzenia lub komponentu, np. stan przełącznika. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej state obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Obrót części ruchomejKąt obrotu ruchomej części, np. śmigła lub klapy (0 - 360°). Dla niektórych obrazków konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotate obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Wybieranie ikonyOtworzy okno do wyboru obrazka
PodglądPodgląd obrazka
Dialog dla potwierdzenie zmiany stanuDialog potwierdzający przed wykonaniem akcji.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.