Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové s ikonou"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.

Vzniklý objekt PmgCanvas obsahuje proměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnná title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnná mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. proměnná state vyjadřuje aktuálni stav 0 nebo 1.

V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k volání metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp v kartě "Metody" Pmg objektu je určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Umístění obrázku (textu) v tlačítkuUmístění obrázku a textu v tlačítku.
Celá plocha (bez textu)
Nahoře (text vycentrován dole)
Vlevo (text za obrázkem vlevo)
Vlevo (text vycentrován vpravo)
Vlevo (text k pravému okraji)
Vpravo (text k levému okraji)
Vpravo (text vycentrován vlevo)
Vpravo (text k obrázku vpravo)
Barva textuBarva textu
Pozadí obrázkuBarva pozadí obrázku
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Výběr obrázkuOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.
Výběr obrázkuOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice