Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové s ikonou"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko dvoustavové".

Vzniklý objekt PmgCanvas obsahuje proměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnná title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnná mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. proměnná state vyjadřuje aktuální stav 0 nebo 1.

V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k volání metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp v kartě "Metody" Pmg objektu je určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Umístění obrázku (textu) v tlačítkuUmístění obrázku a textu v tlačítku.
Celá plocha (bez textu)
Nahoře (text vycentrován dole)
Vlevo (text za obrázkem vlevo)
Vlevo (text vycentrován vpravo)
Vlevo (text k pravému okraji)
Vpravo (text k levému okraji)
Vpravo (text vycentrován vlevo)
Vpravo (text k obrázku vpravo)
Barva textuBarva textu
Barva pozadíBarva pozadí obrázku
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Barva obrázkuNastavení barvy obrázku. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné imgColor objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení obrázkuOtočení obrázku ve stupních (45, 90, 180, ...). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotateAngle objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Převrátit obrázekUrčuje, zda se má obrázek převrátit podle svislé osy.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Ne
Ano
StavStav zařízení nebo komponenty, např. stav spínače. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné state objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení pohyblivé částiÚhel otočení pohyblivé části, např. vrtule nebo klapky (0 - 360°). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotate objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Výběr ikonyOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.
Barva obrázkuNastavení barvy obrázku. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné imgColor objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení obrázkuOtočení obrázku ve stupních (45, 90, 180, ...). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotateAngle objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Převrátit obrázekUrčuje, zda se má obrázek převrátit podle svislé osy.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Ne
Ano
StavStav zařízení nebo komponenty, např. stav spínače. U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné state objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Otočení pohyblivé částiÚhel otočení pohyblivé části, např. vrtule nebo klapky (0 - 360°). U některých obrázků tento konfigurátor nastavuje hodnotu proměnné rotate objektu PmgCanvas.
U některých typů obrázků se tento konfigurátor nezobrazuje.
Výběr ikonyOtevře okno pro výběr obrázku
NáhledNáhled obrázku
Dialog pro potvrzení změny stavuPotvrzovací dialog před provedením akce.
Otázka před potvrzením akce

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.