Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové"

Vytvoří objekt PmgButtonState.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko dvoustavové".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ okraje a stínováníNastaví typ okraje a stínování grafického objektu.
širší 3D okraj, stínování
tenký 3D okraj, bez stínování
tenký jednoduchý okraj, bez stínování
Text tlačítka ve stavu 0Text tlačítka ve stavu 0
Text tlačítka ve stavu 1Text tlačítka ve stavu 1
Dialog pro potvrzení změny stavuPotvrzovací dialog před provedením akce.
Otázka před potvrzením akce
Viz také:
- PmgButtonState (objekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.