Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové"

Vytvoří objekt PmgButtonState.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: " / Tlačítko / Tlačítko dvoustavové".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text tlačítka ve stavu 0Text tlačítka ve stavu 0
Text tlačítka ve stavu 1Text tlačítka ve stavu 1
Viz také:
- PmgButtonState (objekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice