Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové oblé"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Tlačítko / Tlačítko dvoustavové".

Vzniklý objekt PmgCanvas obsahuje proměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnná title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnná mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. proměnná state vyjadřuje aktuální stav 0 nebo 1.

V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k volání metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp v kartě "Metody" Pmg objektu je určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Typ okraje a stínováníNastaví typ okraje a stínování grafického objektu.
širší 3D okraj, stínování
tenký 3D okraj, bez stínování
tenký jednoduchý okraj, bez stínování
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.
Dialog pro potvrzení změny stavuPotvrzovací dialog před provedením akce.
Otázka před potvrzením akce

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.