Promotic

Předkonfigurace "Tlačítko dvoustavové oblé"

Vytvoří objekt nakonfigurovaný jako dvoustavové tlačítko.

Vzniklý objekt PmgCanvas obsahuje proměnné title0, title1, mode, push a state. Proměnná title0 a title0 jsou určeny pro text zobrazovaný v tlačítku ve stavu 0 nebo 1. Proměnná mode a push jsou systémové a ovlivňuji jeho vzhled. proměnná state vyjadřuje aktuálni stav 0 nebo 1.

V událostech onKeyPress a onMousePress jsou řešeny podmínky, při kterých je dojde k volání metody projektanta "onPressUp".

Metoda projektanta onPressUp v kartě "Metody" Pmg objektu je určena k vytvoření akce, která bude spojena s přepnutím tlačítka mezi stavy 0 nebo 1.

V úvodu skriptu v kartě "Draw" jsou proměnné, kterými lze ovlivnit barvu tlačítka a textu, velikost textu nebo okrajů objektu.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Text tlačítka ve stavu 0Text zapsaný do proměnné.
Text tlačítka ve stavu 1Text zapsaný do proměnné.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.