Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk dwustanowy"

Wytworzy obiekt PmgButtonState.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Przycisk / Przycisk dwustanowy".
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa tworzonego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Dialog z potwierdzeniem zmiany stanuDialog potwierdzający przed wykonaniem akcji.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji
Patrz również:
- PmgButtonState (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.