Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmTrend - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt PmTrend
 
Szczegółowy opis wytworzenia trendów patrz Podręcznik PROMOTIC - rozdział Trendy.
 
Trendować (tzn. zapisywać na dysk i do pamięci) można dowolną ilość danych. Te zmienne są zapisywane w formie rekordów z następującymi informacjami: czas zapisu, atrybut systemowy, wartość 1. danej, wartość 2. danej, itd. W przypadku zatrzymania i ponownego uruchomienia aplikacji zapisywanie będzie kontynuowane do już istniejącego pliku (w bazie danyc, w pliku binarnym) w miejscu ostatnio zapisanego rekordu.
 
Zapisywane dane można oferować do Intranetu/Internetu przy pomocy ustawienia Web serwer. Do udostępnienia jest konieczne zastosowanie obiektu PmWeb (ewentualnie PmWebFolder ustawionego dla trendów). Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu "PmWebClient".
 
Dane (przechowywane za pomocą tego obiektu) można pozyskiwać metodami GetData oraz GetValueByTime. Metoda GetData umożliwia również filtrowanie danych według ich wartości oraz oferuje podstawowe funkcje statystyczne (średnia, minimum, maksymum, suma, ilość), które mogą być przeprowadzane nad wszystkimi lub tylko nad filtrowanymi danymi.

Za pomocą metody SetValueByTime można zwrotnie edytować (przepisywać pierwotnie zapisane dane) przechowywane dane.

 
Obiekt PmTrend może dynamicznie zmieniać ulokowanie właściwego pliku zapasowego na dysku lub podłąćzać się do już istniejącego zapasowego pliku danych przy pomocy metod Open oraz Close.
 
Obiekt PmTrend nie musi wytwarzać trendy. Może być zastosowany w trybie "tylko do odczytu" i oferować trendy w plikach wytworzonych przez inne systemy. Patrz: Obiekt PmTrend w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".
 
Identyfikator #vars:

W obiekcie PmTrend są przy pomocy identyfikatora #vars udostępnione zmienne (typu Var) zdefiniowane w zakładce Dane. Identyfikatore te można zastosować w metodach dla pracy z drzewem obiektów aplikacji (np. w metodzie Pm), lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("trend1/#vars/aaa") zwraca zmienną aaa z obiektu o nazwie trend1, który jest typu PmTrend.

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice