Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmTrend (Grupa trendów)

Opis:
Patrz: PmTrend - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt zapewnia przechowywanie czasowego przebiegu zmiennych zdefiniowanych w zakładce Dane w pamięci i na dysku komputera. Zapisywanie jest wykonywane w obieralnych przedziałach czasu za pomocą metod Run, RunTime. Do przeglądania zapisanych danych można zastosować obiekt TrendsView, zarówno w panelu klienckiej aplikacji PROMOTIC jak również w przeglądarce internetowej (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer).
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów. Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje zmienne do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
AddFilter Dodanie filtra wartości
BackupCreate Wytworzy nową kopię zapasową
BackupInfo Zwraca informacje o zapisanych trendowanych danych na dysku
ClearHistory Usunięcie danych z archiwum trendów
Close Zamknięcie archiwum trendów
Count Ilość zmiennych w obiekcie
CreateFilter Wytworzy wartośc filtra przedziału dla kolejnych metod
GetData Zwraca zapisane dane
GetGroupTitle Zwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika
GetPersistInfo Zwraca informacje dotyczące sposobu zapisu na dysk
GetTime Zwraca wymagany czas
GetValueByTime Zwraca wartość (lub kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu
GetVarExtensions Tablica wszystkich rozszerzeń danych zarejestrowanych w tym obiekcie
GroupId Identyfikator grupy
Item Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
ItemEx Dostęp do zmiennych typu Var niniejszego obiektu
Open Otwarcie archiwum trendu
Run Zapisanie wartości bieżączych z bieżącym czasem komputera
RunTime Zapis bieżących wartości z określonym czasem
SaveToFile Zapisanie danych tego obiektu do pliku
SetValueByTime Zapis wartości (kilku wartości) danej (kilku danych) według określonego czasu.
Zdarzenia:
onAddRecord Jest wywołane przy wymogu zapisu wartości danych
onBackupCreate Jest wywołane przy wymogu wytworzenia nowej kopii zapasowej
onError Jest wywołane przy powstaniu błędu w obiekcie
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Dane Definicja danych grupy trendów
Trend Podstawowa konfiguracja grupy trendów
Zapisanie Konfiguracja zapisu danych grupy trendów
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Web serwer Powiązanie (udostępnienie) obiektu do Web serwera
Lista podobiektów:
Var(Zmienna) Obiekt przedstawia jedną zmienną obiektu
ExtTrend Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmTrend
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice