Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dane - zakładka obiektu PmTrend

Opis:
Definicja danych grupy trendów Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości PROMOTIC obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki PmObject > Dane. W tym miejscu są opisane tylko pozycje konfiguracyjne jednej wartości, które są specyficzne dla tego obiektu.

Jeżeli obiekt PmTrend zapewnia zapisywanie danych na dysk komputera i aplikacja już przez jakiś czas zapisywała dane na dysku komputera i zajdzie konieczność zmiany struktury danych (na przykład dodać wartość w zakładce Dane), wtedy jest konieczne dodanie tej wartości w trybie deweloperskim. Po następnym uruchomieniu aplikacji w trybie Runtime obiekt PmTrend dokona zmiany struktury danych na dysku i doda nową wartość.

Jeżeli obiekt PmTrend jest ustawiony do trybu "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (patrz Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)), wtedy nie jest tu zdefiniowana lista trendowanych zmiennych i zakładka może być nawet pusta. Jednak lista wartości (nie musi być pełna) może być tutaj zdafiniowana, patrz Obiekt PmTrend w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".

Przyciski:
NowaOtworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowychOtworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
EdytujOtworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunie zaznaczoną zmienną.
W góręMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
SortujZesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
EksportMożna wyeksportować dane tej zakładki
Plik typu XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze aplikacji.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej zakładki.
Wybór z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmOpcClientData. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
RozszerzeniaOtworzy okno Lista rozszerzeń danych, w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (definiowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w rozszerzeniu danych).
Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
Patrz Zmienna
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant, oznaczający, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej przy uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością. Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtTrend:
Patrz Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtTrend
MinimumZakres dolny zmiennej (jej minimum).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMin

MaksymumZakres górny zmiennej (jej maksymum).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMax

NiewrażliwośćPasmo niewrażliwości wartości. Jest ważne tylko jeżeli jest włączona optymalizacja zapisu wartości (patrz Włącz zmianowy zapis danych).
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.Unit

KolorKolor zmiennej do wyświetlenia w przeglądarce trendów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvGraph.Color

Nazwa do wyświetleniaTekst, który może być wyświetlany jako nazwa pozycji w przeglądarce trendów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DisplayName.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu TrendsView). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.Name

Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dotyczące zapisu trendowanej zmiennej. Umożliwiają określić bazodanowy typ danych lub nazwą kolumny w tabeli.
dbdt (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny. Konkretne bazodanowe typy danych patrz Typ zapisu, na przykład "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (opcjonalne) - (tylko dla Database dBase backups) Określa nazwę kolumny. Jeżeli nie zostanie ustawiona, wtedy zostanie użyta nazwa zmiennejVar lub nazwa w ExtTrend.
Notatka:
Skryptowy dostęp do zmiennej typu Var w tej zakładce jest możliwy:
- przy pomocy właściwości Item lub
- przy pomocy metody Pm z wykorzystaniem identyfikatora #vars
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice