Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetGroupTitle - metoda obiektu PmTrend

Opis:
Zwraca nazwę grupy trendów definiowanych przez użytkownika.
Składnia:
GetGroupTitle([sParams As String]) As String
Wołanie:
oTrend.GetGroupTitle(sParams)
Parametry:
sParams[opcjonalne] (String) Tekstowa lista parametrów określająca w jaki sposób zwrócić tekst. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "lang:cs;".
"lang:xxx;" (opcjonalne) - Tekstowy identyfikator języka do obliczania tekstu lokalizowanego. Jeżeli parametr "lang:xxx;" nie został określony lub został określony pusty łańcuch, wtedy zostanie zastosowany aktualnie ustawiony język aplikacji. (np. "en", "cs" ...). Patrz Jak wytworzyć aplikację w różnych językach narodowych.
Notatka:
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice