Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmMap (Obiekt z nazwanymi wartościami)

Opis:
W tym obiekcie można skryptem dodawać oraz korzystać z nazwanych wartości (tzn. właściwości dynamiczne).

Na początku (po wytworzeniu metodą Pm.CreatePmMap) obiekt jest pusty, zawiera tylko zabudowane metody, których nazwy rozpoczynają się literami map (np. mapLoadFromString).

Właściwości i metody:
Właściwości dynamiczneWłaściwości dynamiczne skryptowo dodane przez projektanta. Nazwy nie mogą zawierać spacje, znaki specjalne, diakrytyczne, nie mogą rozpoczybać się liczbą oraz nie mogą rozpoczynać się literami map.
mapGetValueAt Zwraca wartość określonej właściwości obiektu
mapSetValueAt Ustawia wartość określonej właściwości obiektu
mapLoadFromString Wytworzy w obiekcie właściwości z określonymi wartościami
mapSaveToString Zapisze zawartość obiektu do łańcucha
mapGetPropNames Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich dynamicznych właściwości
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmMap.
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
- Obiekt można zastosować w języku VBScript oraz JavaScript.
 
Wytwarzanie właściwości oraz ustawianie wartości:

W tym obiekcie można (w odróżnieniu od innych obiektów) tworzyć nowe właściwości z określoną nazwą oraz wartością. Nowa właściwość zostanie wytworzona pierwszym zapisem. Na przykład:

JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.xyz = 3.14;
W obiekcie oMap została wytworzona właściwość "xyz" zawierająca wartość 3.14. Następnym przyszeregowaniem innej wartości do tej właściwości zostanie zmieniona tylko wartość tej właściwości.

Właściwości można w obiekcie wytworzyć lub ustawić również przy pomocy metody mapLoadFromString lub mapSetValueAt.

Uwaga: Wytwarzanie właściwości poprzez samo przyszeregowanie wwartości nie jest możliwe w Web panelu, który jest pisany w języku VBScript. W tym przypadku można zastosować metodę mapSetValueAt.

 
Odczyt wartości właściwości:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = oMap.xyz;

Wartość właściwości można w obiekcie odczytać również przy pomocy metody mapGetValueAt.


Porównanie obiektów w celu trzymania wartości:

Następujące typy obiektów są przeznaczone do trzymania wartości (dowolnego typu danych). Każdy z tych obiektów ma swoje zalety oraz mankamenty a wybór jest zależny od wymaganego zastosowania.

PmArray: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne indeksem tablicy - czyli w dowolnej chwili można odczytać dowolną wartość w tym obiekcie. Odczyt oraz ustawienie wartości jest bardzo szybkie, dodanie wartości jset wszak wolne.

Obiekt ten działa tylko dla języka JavaScript, dla języka VBScript tablica jest w postaci typu danych Array.

PmList: Obiekt ten zawiera kolejkę wartości. Do wartości można przystępować od początku lub końca kolejki. Odczyt, dodawanie oraz usuwanie z początku lub końca kolejki jest szybkie, niestety brak możliwości przystępowania do wartości "w środku" kolejki.

Obiekt jest przeznaczony do opracowania wartości w postaci "magazynu" (stack, LIFO) lub "fronta" (pipe, FIFO).

PmMap: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne przy pomocy swej nazwy (identyfikator tekstowy). Nazwy tych wartości przedstawiają właściwości obiektu. Zaletą jest, że dzięki nazwom kod skryptu jest bardziej "zrozumiały". Mankamentem jest brak możliwości przystępowania do wartości w cyklu, kiedy należy pozyskiwać wartości przy pomocy indeksu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice