Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapSetValueAt - metoda obiektu PmMap

Opis:
Ustawia wartość określonej właściwości obiektu (ewentualnie wcześniej daną właściwość wytworzy).
Składnia:
mapSetValueAt(sProp As String, vValue As Variant)
Wołanie:
oMap.mapSetValueAt(sProp, vValue);
Parametry:
sProp(String) Nazwa właściwości.
vValue(Variant) Wartość, która właściwości zostanie ustawiona.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
 
Wartość danej właściwości można ustawić (ewentualnie również wytworzyć) również bezpośrednio (oMap.property = value). Metoda ta wykonuje to ogólniej - na przykład nazwa właściwości może zostać zapisana do innej zmiennej.

Metoda ta jest potrzebna w przypadku wytwarzania właściwości w Web panelu, który został napisany w języku VBScript. W tym przypadku nie można wytwarzać właściwość przy pomocy samego przyszeregowania.

Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.mapSetValueAt("Temperatura", 85);
var val = oMap.mapGetValueAt("Temperatura");
//val zawiera 85
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice