Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapGetPropNames - metoda obiektu PmMap

Opis:
Zwraca tablicę zawierającą nazwy wszystkich dynamicznych właściwości.
Składnia:
mapGetPropNames As PmArray
Wołanie:
aProps = oMap.mapGetPropNames();
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
 
Metoda zwraca zawsze 1-wymiarową tablicę typu PmArray, tzn. dla języka VBScript nie zwróci tablicę typu Array.
 
Kolejność nazw w tablicy jest przypadkowa, nie jest posortowana abecadłowo czy wg kolejności wytwarzania dynamicznych właściwości.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oMap = Pm.CreatePmMap();
oMap.Temperature = 85;
oMap.Pressure = 1013.85;
var aNames = oMap.mapGetPropNames();
var sName1 = aNames.GetItem(0);  //zawiera "Temperatura" lub "Cisnienie"
var sName2 = aNames.GetItem(1);  //zawiera "Temperatura" lub "Cisnienie"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice