Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

mapSaveToString - metoda obiektu PmMap

Opis:
Metoda zapisze zawartość obiektu (nazwy właściwości oraz ich wartości) do łańcucha.
Składnia:
mapSaveToString(sOper As String) As String
Wołanie:
sString = oMap.mapSaveToString(sOper);
Parametry:
sOper(String) Określa typ operacji - narazie nie jest wykorzystane. Należy określić "".
Wartość zwrotna:
Zwraca łańcuch w formie: "Nazwa1:Wartość1;Nazwa2: ... ;". Chodzi o tekst w formacie PmNamedValues.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
oMap.Temperatura = 85;
oMap.Cisnienie = 1013.85;
var sRet = oMap.mapSaveToString("");
sRet zawiera "Temperatura:85;Cisnienie:1013.85;".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice