Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmArray (Tablica wartości)

Opis:
Obiekt przedstawia tablię wartości. Obiekt ten jest stosowany w skryptach w języku JavaScript.
Właściwości i metody:
Array1 Ustawia i wypełnia jednowymiarową tablicę (array) wartości
Create Wytworzy tablicę 1- lub 2-wymiarową
GetDim Wymiar tablicy
GetItem Zwraca pozycję tablicy
GetSize Zwraca wielkość tablicy dla danego wymiaru
SetItem Ustawia wartość w pozycji tablicy
LoadFromVbArray Napełni tablicę PmArray kopią z tablicy VBScript
SaveToVbArray Zwraca kopię tablicy PmArray jako tablicę VBScript
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmArray.
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
 
W JavaScript panelach w systemie PROMOTIC nie można stosować standardowej tablicy języka VBScript ani tablicy języka JavaScript (patrz Typy danych języka). W takich panelach wszystkie metody i właściwości stosują tablicę systemu PROMOTIC PmArray - patrz W jaki sposób pracować z tablicą wartości w systemie PROMOTIC.
Porównanie obiektów w celu trzymania wartości:

Następujące typy obiektów są przeznaczone do trzymania wartości (dowolnego typu danych). Każdy z tych obiektów ma swoje zalety oraz mankamenty a wybór jest zależny od wymaganego zastosowania.

PmArray: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne indeksem tablicy - czyli w dowolnej chwili można odczytać dowolną wartość w tym obiekcie. Odczyt oraz ustawienie wartości jest bardzo szybkie, dodanie wartości jset wszak wolne.

Obiekt ten działa tylko dla języka JavaScript, dla języka VBScript tablica jest w postaci typu danych Array.

PmList: Obiekt ten zawiera kolejkę wartości. Do wartości można przystępować od początku lub końca kolejki. Odczyt, dodawanie oraz usuwanie z początku lub końca kolejki jest szybkie, niestety brak możliwości przystępowania do wartości "w środku" kolejki.

Obiekt jest przeznaczony do opracowania wartości w postaci "magazynu" (stack, LIFO) lub "fronta" (pipe, FIFO).

PmMap: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne przy pomocy swej nazwy (identyfikator tekstowy). Nazwy tych wartości przedstawiają właściwości obiektu. Zaletą jest, że dzięki nazwom kod skryptu jest bardziej "zrozumiały". Mankamentem jest brak możliwości przystępowania do wartości w cyklu, kiedy należy pozyskiwać wartości przy pomocy indeksu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice