Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmExpr (Narzędzie obliczeniowe wyrażeń JavaScript)

Opis:
Obiekt umożliwia obliczanie wyrażeń JavaScript określonych jako String.
Właściwości i metody:
SetVar Do obiektu doda jedną zmienną
SetExpr Ustawi wyrażenie w postaci łańcucha tekstowego
Eval Obliczenie określonego wyrażenia
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmExpr.
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
 
Wyrażenie można dodać do obiektu przy pomocy SetExpr. Wyrażenie może zawierać nazwy zmiennych. Zmienne te można do obiektu dodać przy pomocy metody SetVar. Metoda Eval dane wyrażenie obliczy (wzar z wstawionymi zmiennymi) i zwróci wynik.
 
Obliczanie wyrażenia przy pomocy obiektu PmExpr jest na przykład zalecane, jeżeli wyrażenie zostało odczytane z zewnątrz (np. z pliku, z komunikacji ...) i w danej chwili nie wiadomo, jak dane wyrażenie wygląda. Na przykład aplikacja do ogólnego obliczania danych wymaga, by wyrażenia obliczeniowe znajdowały się w tekstowym pliku konfiguracyjnym. Przykłady obliczenia wyrażenia przy pomocy obiektu PmExpr:
Obliczenie prostego wyrażenia "a+b":
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val;
var oExpr = Pm.CreatePmExpr();
oExpr.SetExpr("a+b");
oExpr.SetVar("a", 3);
oExpr.SetVar("b", 2.5);
val = oExpr.Eval();  //W zmiennej val będzie wartość 5.5
Obliczenie wyrażenia stosujące obiekt PmData:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim val, oExpr
Set oExpr = Pm.CreatePmExpr()
oExpr.SetExpr "10 * oDat.Item('Temperatura').Value"
oExpr.SetVar "oDat", pMe.Pm("/Kociol1/Data")
val = oExpr.Eval()  'W zmiennej val będzie wartość 10-cio krotnie większa od wartości temperatury w obiekcie PmData
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice