Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmList (Kolejka wartości)

Opis:
Obiekt przedstawia kolejkę wartości.
Właściwości i metody:
GetCount Zwraca ilość warości w kolejce
AddHead Doda wartość na początek kolejki
AddTail Doda wartość na koniec kolejki
GetHead Zwraca wartość z początku kolejki
GetTail Zwraca wartość z końca kolejki
RemoveHead Usunie wartość z początku kolejki
RemoveTail Usunie warość z końca kolejki
SaveToArray Zwraca tablicę jednowymiarową kolejki wartości
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody Pm.CreatePmList.
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach. Lecz nie funkcjonuje w przeglądarce InternetExplorer8 i starszych.
 
Wartości w tym obiekcie tworzą kolejkę a bezpośredni dostęp jest tylko od początku (Head) lub od końca (Tail) kolejki. Wartości można do obiektu:
- dodawać: AddHead, AddTail
- odczytywać: GetHead, GetTail

Porównanie obiektów w celu trzymania wartości:

Następujące typy obiektów są przeznaczone do trzymania wartości (dowolnego typu danych). Każdy z tych obiektów ma swoje zalety oraz mankamenty a wybór jest zależny od wymaganego zastosowania.

PmArray: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne indeksem tablicy - czyli w dowolnej chwili można odczytać dowolną wartość w tym obiekcie. Odczyt oraz ustawienie wartości jest bardzo szybkie, dodanie wartości jset wszak wolne.

Obiekt ten działa tylko dla języka JavaScript, dla języka VBScript tablica jest w postaci typu danych Array.

PmList: Obiekt ten zawiera kolejkę wartości. Do wartości można przystępować od początku lub końca kolejki. Odczyt, dodawanie oraz usuwanie z początku lub końca kolejki jest szybkie, niestety brak możliwości przystępowania do wartości "w środku" kolejki.

Obiekt jest przeznaczony do opracowania wartości w postaci "magazynu" (stack, LIFO) lub "fronta" (pipe, FIFO).

PmMap: Obiekt ten zawiera wartości, które są dostępne przy pomocy swej nazwy (identyfikator tekstowy). Nazwy tych wartości przedstawiają właściwości obiektu. Zaletą jest, że dzięki nazwom kod skryptu jest bardziej "zrozumiały". Mankamentem jest brak możliwości przystępowania do wartości w cyklu, kiedy należy pozyskiwać wartości przy pomocy indeksu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice