Promotic

Předkonfigurace "Dvoucestný ventil"

Vytvoří složený objekt nakonfigurovaný jako dvoucestný ventil bez analogu.

Po napojení proměnných tohoto objektu datovou vazbou "PP - Datová vazba na vlastnost Pma objektu" na nakonfigurované proměnné objektu PmaData se graficky zobrazí reálný stav zařízení.

K tomu slouží proměnné Status a Mode. Hodnota proměnné Mode vyjadřuje pracovní mód zařízení a je přednastavena takto:
1 = mód automatické regulace
2 = mód ruční regulace
3 = ručně zapnuto
4 = ručně vypnuto
5 = odstaveno (pro čerpadlo)
Každá jiná hodnota graficky signalizuje chybu.
Proměnná Status představuje stav zařízení a výchozí (předkonfigurovaný) význam jednotlivých bitů této proměnné je patrný v úvodu skriptu karty "Draw" objektu PmgCanvas.
Všechny tyto proměnné jsou v Pmg objektu určeny jen pro čtení.

Parametr devId slouží jako identifikátor zařízení.
Ovládání změny módu je realizováno pomocí událostí onMenuFill a onMenuSelect. V této události se předpokládá, že existuje metoda obrazu DeviceCmd s parametry devId a mode, která dá pokyn řídicímu systému jako požadavek uživatele ke změně módu tohoto zařízení. Jako příklad je v této události uveden i skript, který reakci řídicího systému emuluje.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Identifikátor zařízeníTechnologický název (identifikátor) zařízení
Emulace příkazu řídicího systémuEmulace příkazu řídicího systému pro změnu stavu zařízení

Historie:
Pm8.02.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.