Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Dvoucestný ventil s analogem"

Vytvoří složený objekt nakonfigurovaný jako dvoucestný ventil.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového Pmg objektu a je zařazena ve skupině: "/ Technologie / Ventil / Aktivní objekty (PmgCanvas)".

Po napojení proměnných tohoto objektu datovou vazbou "PP - Vlastnost Pma objektu" na nakonfigurované proměnné objektu PmaData se graficky zobrazí reálný stav zařízení.

K tomu slouží proměnné Status a Mode. Hodnota proměnné Mode vyjadřuje pracovní mód zařízení a je přednastavena následovně:
1 = mód automatické regulace
2 = mód ruční regulace
3 = ručně zapnuto
4 = ručně vypnuto
5 = odstaveno (pro čerpadlo)
Každá jiná hodnota graficky signalizuje chybu.
Proměnná Status představuje stav zařízení a výchozí (předkonfigurovaný) význam jednotlivých bitů této proměnné je patrný na začátku skriptu karty "Draw" objektu PmgCanvas.
Všechny tyto proměnné jsou v Pmg objektu určeny jen pro čtení.

Zobrazované symboly a hodnoty
Symboly A, M, E, X - vyjadřují stav zařízení (A = AUTO, M = MANUAL, E = CHYBA, X = ODSTAVENO) a jsou odlišeny i barevným podkladem.
Hodnota CurrVal - je umístěna vlevo nebo vpravo od symbolu a představuje skutečnou signalizovanou pozici (nebo rychlost).
Hodnota ReqM - je umístěna nad nebo pod symbolem a představuje ručně zadanou požadovaná hodnotu (je určena i pro zápis)
Hodnota ReqA - je poslední hodnotou a představuje požadovanou hodnota žádanou automatem z regulace


Parametr devId slouží jako identifikátor zařízení.
Ovládání změny módu je realizováno pomocí události onMenuFill a onMenuSelect. V této události se předpokládá, že existuje metoda obrazu DeviceCmd s parametry devId a mode, která dá pokyn řídicímu systému jako požadavek uživatele ke změně módu tohoto zařízení. Jako příklad je v této události uveden i skript, který reakci řídicího systému emuluje.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev (identifikátor) Pmg objektu. Slouží pro získání Pmg objektu metodou PmgObject.Items.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Name.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Identifikátor zařízeníTechnologický název (identifikátor) zařízení
Procento analogové hodnoty pro zavřeno/otevřenoProcento z analogové hodnoty, při kterém se zařízení považuje za otevřené nebo zavřené.
Emulace příkazu řídicího systémuEmulace příkazu řídicího systému pro změnu stavu zařízení

Historie:
Pm8.02.11: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.