Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MaxSize - vlastnost objektu PmSequencer

Popis:
Maximální počet položek, které mohou v objektu PmSequencer najednou čekat.
Syntaxe:
MaxSize As Long
Volání:
n = oSequencer.MaxSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Maxim. počet položek" tohoto objektu.

Hodnota -1 představuje neomezené množství položek. Omezení je vhodné pro zabránění projektantských chyb, kdy by počet čekajících položek mohl růst nade všechny meze.

Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).

Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice