Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmSequencer (Sekvenční zpracování)

Popis:
Viz: PmSequencer - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k provádění sekvenčních, časových nebo asynchronních operací.
 
V tomto objektu nelze založit žádné další PROMOTIC objekty. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject.
Vlastnosti a metody:
Add Zařazení nové položky do fronty
GetItemValue Vrací hodnoty první/poslední položky
MaxSize Maximální počet čekajících položek
Release Předčasně uvolní čekající položky
Remove Odstraní čekající položky
Running Skutečný počet právě prováděných položek
Size Skutečný počet čekajících položek
Události:
onStep Vyvolá se když se položka uvolní
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Metody Definování metod projektanta objektu
Sequencer Nastavení základních parametrů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice