Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Remove - metoda objektu PmSequencer

Popis:
Odstraní čekající položky.
Syntaxe:
Remove(CheckType As Integer, [CheckVal As Variant]) As Integer
Volání:
Odstraní z fronty všechny položky, které mají hodnotu Val1 = "ID1"
oSequencer.Remove 1, "ID1"
Parametry:
CheckType(Integer) Určuje, které čekající položky se mají odstranit
0 - odstranit všechny položky (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
1 (2,3) - odstranit položky, které splňují: Val1 (2,3) = CheckVal
10 - odstranit jen první položku z fronty (v tom případě parametr CheckVal nemá význam)
11 (12,13) - odstranit jen první položku z fronty, která splňuje: Val1 (2,3) = CheckVal
CheckVal[nepovinné] (Variant) porovnávaná hodnota, viz parametr CheckType
Vrácená hodnota:
Vrací počet odstraněných položek
Poznámka:
Metoda odstraní vybrané položky z fronty čekajících položek. Odstranění znamená, že položka se vymaže bez vyvolání metody onStep.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice