Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onStep - událost objektu PmSequencer

Popis:
Událost je vyvolána když se položka uvolní.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PROMOTIC objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.ReleaseType - (Integer) Příčina uvolnění položky:
0 - položka nečekala, tzn. v metodě Add byl timeout=0
1 - položka čekala a vypršel timeout
2 - položka čekala a byla zavolána metoda Release
pEvent.ReleaseCancel - (Boolean) Přednastaveno vždy na false. Pokud se nastaví na true, pak položka pokračuje v čekání (pouze pokud událost nastala vlivem metody Release, tzn. pokud pEvent.ReleaseType=2).
pEvent.Val1 - (Variant) 1. hodnota položky.
pEvent.Val2 - (Variant) 2. hodnota položky.
pEvent.Val3 - (Variant) 3. hodnota položky.
Poznámka:
Událost je vyvolána buď v hlavním vlákně nebo v pracovním vlákně. Použití hlavního nebo pracovního vlákna se nastavuje v konfigurátoru Použité vlákno (thread) a parametrem Params metody Add.
 
Upozornění:

Objekt PmSequencer je vyjímečný v tom, že jeho hlavní událost onStep se může vykonávat v hlavním nebo pracovním vlákně ("thread:work;" nebo "thread:main;"). Proto byly metody interně zdvojeny a přeloženy jak v hlavním, tak v pracovním vlákně. Pokud se metoda vyvolá z pracovního vlákna, pak bude provedena přímo v pracovním vlákně. V ostatních případech se stejně jako u metod ostatních objektů provede v hlavním vlákně.

Toto umožňuje snadné vytvoření pomocných funkcí tak, aby vlastní událost onStep mohla být přehlednější. Dokonce i při střídavém vyvolávaní události onStep v hlavním nebo pracovním vlákně je pak automaticky vyvolána metoda v tomtéž vlákně.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice