Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetItemValue - metoda objektu PmSequencer

Popis:
Pomocí této metody lze zjistit hodnoty (čas uvolnění položky, hodnoty proměnných Val1,2,3) první nebo poslední položky, které jsou zařazené ve frontě. Položky se ve frontě řadí podle času uvolnění (tzn. času vyvolání události onStep). První položka je ta, která se nejdříve uvolní. Pokud mají položky stejné časy uvolnění, pak se řadí podle času přidání (metodou Add).
Syntaxe:
GetItemValue(ItemType As Long, ValueType As Long) As Variant
Volání:
val = oSequencer.GetItemValue(ItemType, ValueType)
Parametry:
ItemType(Long) Typ položky
0 - První položka ve frontě
1 - Poslední položka ve frontě
ValueType(Long) Typ hodnoty položky
0 - Čas uvolnění položky
1 - Hodnota Val1 položky
2 - Hodnota Val2 položky
3 - Hodnota Val3 položky
Příklad:
Do položky Debug_info INFO systému zapíšeme údaje o položkách v PmSequencer objektu, který je ve stromu aplikace na cestě "/Filler/Sequencer". Údaje budou: čas spuštění první položky a hodnotu Val2 poslední položky.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim oSeq
Set oSeq = pMe.Pm("/Filler/Sequencer")
Pm.Debug "Sequencer FirstItem: time=" & oSeq.GetItemValue(0, 0)
Pm.Debug "Sequencer LastItem: Val2=" & oSeq.GetItemValue(1, 2)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice