Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Size - vlastnost objektu PmSequencer

Popis:
Skutečný počet položek, které v objektu čekají.
Syntaxe:
Size As Long
Volání:
n = oSequencer.Size
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Hodnotu této vlastnosti lze také zjistit v INFO systému v položce "PmRoot" (při pohledu do objektu s touto vlastností).
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice