Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace aplikace

Popis:
Konfigurace základních vlastností nové aplikace PROMOTIC
Konfigurační položky:
Cesta k souboru aplikaceCesta k souboru nové aplikace PROMOTIC
Název aplikaceText zobrazený v záhlaví pracovní plochy.
Skriptovací jazyk aplikaceUrčuje skriptovací jazyk Pma objektů nové aplikace.
VBScript
JavaScript
Vložit okno "O aplikaci"Aplikace bude obsahovat okno "O aplikaci" a tlačítko v toolbaru s odkazem na něj.
Název realizátora aplikacePro okno "O aplikaci"
Realizováno pro firmuPro okno "O aplikaci"
Aplikace bude nabízena do WebuPokud je zatrženo, pak vznikne objekt PmaWeb, který z aplikace PROMOTIC udělá Web server a jiné objekty mohou být tímto objektem do Webu nabízeny.
Aplikace s úvodním obrazem určeným pro přihlášeného webového uživateleAplikace s otevřením konkrétního úvodního obrazu pro přihlášeného webového uživatele patřícího do určené skupiny uživatelů. Uživatelé a skupiny uživatelů jsou definovány v kartě "Uživatelé" objektu PmaRoot. Cesta k otevření úvodního web obrazu patřícímu konkretní skupině uživatelů je definována v metodě "GetPanelForUserGroup" obrazu MainPanel.
Typ runtime licenceKonfigurátor určuje způsob přidělení licence aplikaci v runtime prostředí (viz také Seznam typů licencí systému PROMOTIC).

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Typ runtime licence".

LicKey1 - podle licenčního klíče (povolit PmRtTestFree) (přednastaveno) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak bude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree (viz PmFree).
LicKey2 - podle licenčního klíče (zakázat PmRtTestFree) - Aplikaci bude přidělena licence, která bude nalezena v příslušném licenčním klíči (viz hwkey,netkey,swkey). Pokud nebude licence nalezena, pak nebude aplikaci přidělena licence PmRtTestFree a aplikace nepůjde spustit.
PmRtFree - bezplatný runtime, omezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtFree (viz PmFree).
PmRtDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace - Aplikaci bude přidělena licence PmRtDemo. Tento režim umožní spustění libovolně velké aplikace pro demonstrační účely. Obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace.
Hlavní jazyk runtimeUrčuje hlavní národní jazyk, který bude používán ve spuštěné aplikaci (v runtime módu) systému PROMOTIC (pokud komponenta žádající o lokalizovaný text explicitně neuvede jazyk jiný).

Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.

Pokud je zvolen identifikátor "develop" (vývoj), pak se použije jazyk vývojového prostředí. Poznámka: Jazyk pro vývojové prostředí se zadává v menu " > Nastavení PROMOTIC" v konfigurátoru "Jazyk vývojového prostředí".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Pm.RtLang.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".

Vícejazyčná aplikaceVytvoří podporu pro vícejazykovou aplikaci
Všechny užité jazykySeznam všech národních jazyků podporovaných ve spuštěné aplikaci současně.

V seznamu by měl být uveden i jazyk uvedený v konfigurátoru "Hlavní jazyk runtime". Pokud není, pak se doplní automaticky.

Seznam informuje systém PROMOTIC o tom, které jazyky lokalizovaných textů aplikace se mají po spuštění aplikace načíst do paměti. Slouží tedy k optimalizaci načítání tak, aby nedocházelo k načítání jazyků, které aplikace nebude podporovat. Vlastní seznam tvoří zkratky jednotlivých jazyků oddělené znakem čárka (,).

Pokud aplikace je určena pouze pro jeden jazyk, pak by tento konfigurátor měl být prázdný.

Tento seznam jazyků slouží i pro objekt PmaWebLang, který do Web serveru nabízí jazykové verze Web stránek.

Po vytvoření předkonfigurace bude na tuto hodnotu nastaven konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky".

DalšíOtevře další stránku průvodce
ZpětOtevře předchozí stránku průvodce
NápovědaZobrazí nápovědu
ZavřítUkončí průvodce vytvořením nové aplikace

Historie:
Pm9.00.03: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice