Promotic

Konfiguracja wstępna "Sigfox - Komunikacja z usługą chmury backend.sigfox.com - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji Sigfox.

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Komunikacja / Protokoły i inne środki komunikacji / Sigfox".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder lub PmaRoot.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaFolder oraz trzy foldery podrzędne oraz PmaPanel serwisowy:
Commun - umożliwia opracowanie danych w wymaganym zakresie z pojedyńczych urządzeń zapisywanych w usłudze chmury Sigfox
History - umożliwia odczyt oraz lokalne zapisanie historii wymaganych danych wybranego urządzenia w usłudze chmury
Test - wytworzy panel serwisowy tworzenia pliku konfiguracyjnego do trendowego zapisu wymaganych danych


Commun - PmaFolder
Główny obiekt zkonfigurowany jako driver komunikacyjny usługi. Obiekt PmaFolder posiada metody Authenticate, StartReceiveTypes, StartReceiveDevices, StartReceiveDeviceData oraz StartReceiveHistoryData do uruchamiania komunikacji. W metodzie "Authenticate" są zawarte dane logowania w celu dostępu do usługi chmury. Każda z tych metod woła metodę Add obiektu PmaSequencer z odpowiednimi parametrami. Ta wywołuje zdarzenie onStep obiektu PmaSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z usługą. Dane z komunikacji zostaną przekazane obiektu, który został określony w ostatnim parametrze metody StartReceive.... Obiekt ten musi zawierać odpowiednią metodę onReceive..., która potrafi obrobić odczytane dane.

History - PmaFolder Podobiekty tego folderu zapewniającee komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów. W celu ich działania jest konieczne zkorygować:
- Parametr id, który przedstawia identyfikator danego urządzenia (np.: FD826) oraz parametr period - okres, w którym przebiegnie następna komunikacja w celu doodczytu brakujących danych.
- W metodzie "GetTimeLastRecord" można ustawić w jaki sposób zostaną "stare" dane podczas komunikacji zapisane do bazy danych trendów.
- W metodzie "ParseData" jest konieczne poprawić skrypt, który "dekoduje" odczytane dane.
- W podobiekcie PmaTrendGroup w karcie "Dane" należy ustawić odpowiednią ilość zmiennych.
Automatyczne uruchomienie komunikacji zaraz po uruchomieniu aplikacji można zezwolić w skrypcie zdarzenia onStart.

Podczas pierwszego uruchomienia komunikacji zostaną (z chmury) odczytane dane historyczne za okres określony w metodzie "GetTimeLastRecord". Proces ten może w zależności od ilości danych trwać względnie długo. Po odczytaniu wszystkich danych zostanie zaplanowane następne uruchomienie w czasie określonym w parametrze Period. Wartość określa ilość sekund za jaki czas zostanie uruchomiony następny odczyt danych po zakończeniu poprzedniej komunikacji.

Test - PmaFolder Folder zawiera panel testowy "TestPanel" oraz pomocniczy obiekt PmaData. Panel służy do testowania oraz wyświetlania odczytanych danych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "Sigfox"
Login - przypisana nazwa konta APIACCESS usługi Sigfoxprzypisany kod identyfikacyjny kod - Login konta APIACCESS usługi Sigfox
Password - przypisane hasło konta APIACCESS usługi SigfoxPrzypisane hasło logowania konta APIACCESS usługi Sigfox

Historia:
Pm8.03.19: Wytworzono
Nawigacja:
 
 
- Sigfox - Komunikacja z usługą chmury backend.sigfox.com - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.