Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Sigfox - Komunikacja z usługą chmury backend.sigfox.com - Zestaw komunikacji z danymi i panelem"

Konfiguracja komunikacji Sigfox.
 
Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Komunikacja / Sigfox".

Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmFolder lub PmRoot.

 
Konfiguracja wstępna wytworzy główny PmFolder oraz trzy foldery podrzędne oraz PmPanel serwisowy:
Commun - umożliwia opracowanie danych w wymaganym zakresie z pojedyńczych urządzeń zapisywanych w usłudze chmury Sigfox
History - umożliwia odczyt oraz lokalne zapisanie historii wymaganych danych wybranego urządzenia w usłudze chmury
Test - wytworzy panel serwisowy tworzenia pliku konfiguracyjnego do trendowego zapisu wymaganych danych
 

Commun - PmFolder

Główny obiekt zkonfigurowany jako driver komunikacyjny. Obiekt PmFolder posiada metody Authenticate, StartReceiveTypes, StartReceiveDevices, StartReceiveDeviceData oraz StartReceiveHistoryData do uruchamiania komunikacji. W metodzie Authenticate są zawarte dane logowania w celu dostępu do usługi chmury. Każda z tych metod woła metodę Add obiektu PmSequencer z odpowiednimi parametrami. Ta uruchomi zdarzenie onStep obiektu PmSequencer gdzie przy pomocy HttpRequest obiektu dojdzie do komunikacji z usługą. Dane z komunikacji zostaną przekazane obiektu, który został określony w ostatnim parametrze metody StartReceive.... Obiekt ten musi zawierać odpowiednią metodę onReceive..., która potrafi obrobić odczytane dane.

 

History - PmFolder

Podobiekty tego katalogu zapewniającee komunikację oraz zapis wybranych danych do trendów. W celu ich działania neleży zkorygować:
- Parametr id, który przedstawia identyfikator danego urządzenia (np.: FD826) oraz period - okres, w którym przebiegnie następna komunikacja w celu doodczytu brakujących danych.
- W metodzie GetTimeLastRecord można ustawić w jaki sposób zostaną "stare" dane podczas komunikacji zapisane do bazy danych trendów.
- W metodzie ParseData należy poprawić skrypt, który "dekoduje" odczytane dane.
- W podobiekcie PmTrend w zakładce Dane należy ustawić odpowiednią ilość zmiennych.
Automatyczne uruchomienie komunikacji zaraz po starcie aplikacji można zezwolić w skrypcie zdarzenia onStart.
 
Podczas pierwszego uruchomienia komunikacji zostaną (z chmury) odczytane dane historyczne za okres określony w metodzie GetTimeLastRecord. Proces ten może w zależności od ilości danych trwać względnie długo. Po odczytaniu wszystkich danych zostanie zaplanowane następne uruchomienie w czasie określonym w Parametr Period. Wartość określa ilość sekund za jaki czas zostanie uruchomiony następny odczyt danych po zakończeniu poprzedniej komunikacji.
 

Test - PmFolder

Folder zawiera panel testowy "TestPanel" oraz pomocniczy obiekt PmData. Panel jest przeznaczony do testowania oraz wyświetlania odczytanych danych.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "Sigfox"

Login - przypisana nazwa konta APIACCESS usługi Sigfoxprzypisany kod identyfikacyjny kod - Login konta APIACCESS usługi Sigfox
Password - przypisane hasło konta APIACCESS usługi SigfoxPrzypisane hasło logowania konta APIACCESS usługi Sigfox
Navigacja:
 
 
- Sigfox - Komunikacja z usługą chmury backend.sigfox.com - Zestaw komunikacji z danymi i panelem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice